Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2022

Link til EMEA´s Facebookside er nå tilgjengelig

EMEA Chapter of IFCN er vår forenings tilknytning til IFCN. EMEA´s Facebookside inneholder både informasjon og stoff til opplæring og utdanning. Les mer ...
8. september 2022
EMEAs Facebookside

NFKNF er medlem av IFCN (International Federation of Clinical Neurophysiology). Hovedorganisasjonen IFCN er igjen inndelt i Chapters, avdelinger eller grener om man vil.
Vår forening, NFKNF, sorterer under Chapter EMEA (European, Middle Eastern and African members).
EMEA´s Facebookside inneholder både informasjon og utdannings-/ opplærings-stoff.

Linken finner du under "Faglige ressurser og lenker"/"Lenker"/"KNF-foreninger".
Snarvei til EMEA´s Facebookside finner du her.