Husk frist for innsending av abstract til Vårmøtet er 31/1 2024. Klikk for mer info.

 

Abstraktpåmelding og presentasjon av LIS-KNF forbedringsprosjekt – Vårmøte 2024

 

Utforming av abstrakt:

Abstraktet skal være skrevet på norsk og sendes til sttnor@ous-hf.no. Bruk vedlagte mal til abstrakt.

Maksimalt 350 ordinndeling i avsnittene: "Bakgrunn" "Metode", "Resultater" og "Konklusjon". Bruk vedlagte mal, behold Word-formatet (Calibri, font 11). Ved kasuistikkpresentasjoner kan metode- og resultatavsnittene erstattes av pasientbeskrivelse. Innsender har selv ansvar for at alle medforfattere står med riktige og fullstendige opplysninger når det gjelder navn og arbeidssted.

·         Frie foredrag 12 minutter (i tillegg 3 minutter til spørsmål)

Presentasjon av LIS-KNF forbedringsprosjekt, Forbedringskunnskap, FKM-LM-042 (se spesifikasjon under)
Abstrakter som ikke følger malen vil bli returnert. Forfattere av aksepterte abstrakt vil få informasjon om type presentasjon og tidspunkt når programmet er fastlagt, innen utgangen av januar 2024.

Sesjon med Forbedringskunnskap-prosjekter: Nytt av året! Vi ønsker å løfte frem alle gode forbedringsprosjekter som gjennomføres av LIS-KNF for å oppfylle læringsmål FKM-LM-042. Vi gir mulighet til å presentere arbeidet til inspirasjon for andre. Påmelding gjøres som for abstrakt for øvrig.

Fristen for innsending av abstrakt og forbedringsprosjekt går ut 31.01.2024, kl. 23.59.