Årsmøte 2020 NFKNF avholdes digitalt den 11/12 2020.

Årsmøtet 2020 for NFKNF ble pga Corona-pandemien utsatt i våres. Pandemien gjør det fortsatt vanskelig å gjennomføre møter med fysisk fremmøte.
For å få gjennomført årsmøte for 2020 blir det derfor avholdt digitalt årsmøte fredag 11/12 2020.
nfkn logo

 

Styret innkaller foreningens medlemmer til årsmøtet fredag den 11/12 2020 kl 11-13. 

Den digitale plattformen som møtet holdes på vil være Skype. For tilkobling til dette Skype-møtet se beskrivelse nederst i artikkelen.

Programmet er gjengitt nedenfor, og kan også lastes ned som pdf-fil.

 

Program for digitalt årsmøte i klinisk nevrofysiologi 11.12.2020

1.            Godkjenning av innkalling og referat fra forrige årsmøte

   -Valg av referent

2.            Styrets arbeid

   - Fremlegging av styrets årsrapport

   - Godkjenning av revidert regnskap for 2019

   - Budsjettforslag 2020/21

   - Drift og bemanning ved avdelingene

   - Hjernerådet

3.            Spesialitetskomiteens årsrapport

4.            Kvalitetsutvalgets rapport

5.            DRG/ISF

6.            Rapport fra internasjonal delegat/Nytt fra IFCN/UEMS

7.            Web-redaktørens rapport (KBO)

8.            Fagpolitiske saker

9.            Årsmøte 2021

10.          Eventuelt

 

Vel møtt!

 

Tilkobling til Skype-møtet:

Gode kolleger,

Vedlegger lenke til digital årsmøte.

 

Beste hilsener

Tom

 

.........................................................................................................................................

Bli med i Skype-møte       

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

Bli med over telefon

+4756131900 (Norge)                     Norsk bokmål (Norge)    

Finn et lokalt nummer  

 

Konferanse-ID: 2608383

 Glemt innringings-PIN-koden?  |Hjelp      

 

[!OC([0414])!]

.........................................................................................................................................

 

Du har mulighet å ringe opp brukere fra et elektronisk møte. Veiledning -> http://innsiden.helse-vest-ikt.no/ks/brukerstotte/Sider/Lync.aspx