Høstmøtet NFKNF 2-3/11 2022

Høstmøtet i NFKNF ble holdt på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim. Fint om du som var der gir din tilbakemelding på møtet. Se link til spørreskjema ved lese videre.
Bildevelkommentekst
Denne gjengen ønsker Velkommen til Høstmøtet i NFKNF i Trondheim.

 

Gi din tilbakemelding på møtet i form av å svare på noen enkle spørsmål ved å klikke her

 

 

Påmelding/registrering

Påmelding til høstmøtet og middag, samt informasjon om priser finner du ved å klikke her: Påmelding Høstmøtet i NFKNF 2022. Frist for påmelding er 26/10 2022.

 

Program for leger: 

2. November 2022

1130 -1230 Lunsj
1230- Velkommen
1235 Trond Sand KNF i Norge og Trondheim, en historisk oversikt
1335 Pause, utstillere
1405 Ralf Michler, St.Olav: IOM i Trondheim
1450 Martin Uglem: Utredning av tynnfibernevropati- termotest og hudbiopsi
1520 Pause, utstillere
1550 Genetiske epilepsier; Vibeke Arntsen og Eylert Brodkorb, NTNU/St.Olav
1615 Arnstein Grøtting St. Olav: Ny epj for sykehuset og KNF

1830 Middag

3. November

0830 Frie foredrag Pål Gunnar Larson OUS: «CSWS, ESES, Penelope-syndrom eller hva?»
0845 Frie foredrag Andries Aristomo OUS: PNP hos unge kreftoverlevere
0900 Frie foredrag Kim Mai Le AHUS: Kvinne i 60-årene med uttalt ustøhet i stillestående stilling
0915 Frie foredrag Marie Udnesseter Lie: Digmine-prosjektet – normalverdier i KNF
0930 Nytt fra foreningen, Kristian B Nilsen, OUS
0945 Pause, utstillere 

1015 Jerneja Rudolf – fra Whitlocklaben. Automatisert atferdsanalyse i dyremodeller, med hint til mulig framtidig bruk innen klinisk nevrofysiologi, som for video-EEG.

1035 Rich Gardner – fra Moserlaben, førsteforfatter av den siste, store Nature-artikkelen deres. https://norwegianscitechnews.com/2022/01/we-move-along-the-surface-of-a-doughnut/. Har bedt ham om å presentere både de tekniske nyvinningene deres og de nye vitenskapelige funnene.

1055 Sverre Myren Svelstad. – om epilepsi og sebrafisk 
1115 Pause utstillere
1145 Rune Markhus SSE OUS: Epilepsi, EEG og bilkjøring

1300 Lunsj

 

 

Program for teknikere


Onsdag 2. november 2022
Felles program leger/teknikere:
11.30                Lunsj
12.30               Velkommen
12.35               KNF i Norge og Trondheim, en historisk oversikt        Trond Sand
13.35               Pause, utstillere
Eget teknikerprogram:
14.05 Velkommen/presentasjon ingeniører/sykepleiere/teknikere
          KNF St Olavs hospital og Hanne Opsahl Austad OUS, styreleder Nevrofysiologisk forening
14.20   El-lære                            Ole Morten Skaugen MTA, St Olavs hospital
14.50   Søvn                               Hege Michelsen, Nevr.fys ing St Olavs hospital
15.20 Pause, utstillere
15.50 Nevrografi, ulnaris-nevropati og anomalier  Martin Uglem, LIS KNF, St Olavs hospital
18.30 Middag
 
Torsdag 3. november 2022
08.30 Buss fra Scandic Nidelven til St Olavs Hospital
Omvisning og erfaringsutveksling på KNF avdeling St Olavs hospital
10.00 Retur med buss til Scandic Nidelven
10.30 Kompetanse og utdanning: Hvor er vi og hvor vil vi? Marianne C Johansen Nævra OUS
11.15 KAHOOT
11.30 Pause, utstillere
11.45 Epilepsi, EEG og bilkjøring (felles med legene)    Rune Markhus SSE OUS
13.00 Lunsj
 

 

Programmene kan også lastes ned som pdf-dokumenter nedenfor.

 

nfkn logo