Høstmøtet NFKNF 2021 holdes 3.-4. november

OUS og Ahus arrangerer årets høstmøte sammen. Møtet holdes på Scandic Hotell Lillestrøm.
Det vil være to parallelle sesjoner – èn for KNF-legene og èn for KNF-teknikerne. Arrangørene håper programmet er av interesse og at mange ønsker å delta! Det blir felles middag kl. 18.00 på onsdagen. Program og mer info om påmelding og overnatting er klart.
nfkn logo

 

Møtet starter med lunsj onsdag 3/11 kl.11.30 og avsluttes med lunsj torsdag 4/11 kl.11.30. Det faglige programmet er vedlagt under.

Påmelding ønskes så raskt som mulig og senest innen 1.oktober både for deltagelse på det faglige programmet og middagen.

For legene skjer dette til Elen Cathrine Egebakken på følgende epost: eege@ahus.no

Det blir en egenandel for de som ikke er medlemmer av KNF-foreningen: 

Begge dager + middag: 1000,- 

En dag: 500,- 

Kun middag: 500,-

Det vil være mulig å følge møtet digitalt. Det ønskes også påmelding til dette innen fristen som angitt over.

Se vedlagte fil for utfyllende opplysninger om påmelding, overnatting og program for hele høstmøtet.