NFKNFs Vårmøte 2023 og UL-kurs holdes i perioden 7-10/3 2023

NFKNF arrangerer Ultralydkurs i forbindelse med Vårmøtet i NFKNF 2023. Ultralydkurset holdes på OUS RH 7-8/3, Vårmøtet holdes på Soria Moria 9-10/3 2023. Les mer om program og fordeler med tidlig påmelding.

Påmelding til:
Foreningens sekretær anette.engelsen.eian@helse-bergen.no

PS: spesifiser om du trenger overnatting ved Soria Moria
Ved påmelding legg også ved e-post og privat adresse for korrekt fakturering ved DNLF

 

Invitasjon side 1 NFKNF Vårmøte UL

Invitasjon s2

Invitasjon s3