The 2nd Nordic Status Epilepticus Meeting, Bergen 1-2/6 2023. Påmelding er åpnet.

Overordnet tema for møtet er: From bad to worse: Therapeutic and ethical challenges in super-refractory status epilepticus. Møtet er gratis.
2. Nordic SE meeting Bergen 2023

 

Dette er det andre "Nordic Status Epilepticus Meeting" som arrangeres. Det første møtet for to år siden ble veldig godt mottatt og fikk gode tilbakemeldinger. 

Møtet er gratis og kan følges både digitalt og ved fysisk tilstedværelse i Bergen. 

Overordnet tema er: From bad to worse: Therapeutic and ethical challenges in super-refractory status epilepticus.

Det blir holdt foredrag av sterke norske og nordiske foredragsholdere samt internasjonale foredragsholdere på toppnivå innen epilepsi og inflammasjon. Det vil også bli en sesjon med en interessant diskusjon om etikken knyttet til behandling av refraktær status der Norges Epilepsiforbund (NEF) blir med på diskusjonen. 
 
Dette møtet vil være praktisk nyttig for mange av oss. Dessuten er det hyggelig med mulighet for fysiske møter igjen etter noen år med pandemi. Og husk at det er i festspilluken med mye liv i Bergen, så det er muligheter for få med seg mer enn bare faglig påfyll når man først er i Bergen!

 
Meld dere på via: www.epilepsiselskapet.no
eller direkte til : https://desitin.pameldingssystem.no/ny-2nd-nordic-status-epilepticus-meeting-bergen-norway-june-1st-2nd-2023

 

Nedenfor finner du programmet for møtet.