Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

ACNS International Symposia 2021

American Clinical Neurophysiology Society (ACNS) holder internasjonalt symposium den 10-14 februar 2021 i Austin, Texas.
Se symposiets hjemmeside i linken nedenfor for mer informasjon.
28. april 2020

Link til ACNS International Symposia 2021 sin hjemmeside.