Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

Årsmøte 2020 NFKNF avholdes digitalt den 11/12 2020.

Årsmøtet 2020 for NFKNF ble pga Corona-pandemien utsatt i våres. Pandemien gjør det fortsatt vanskelig å gjennomføre møter med fysisk fremmøte.
For å få gjennomført årsmøte for 2020 blir det derfor avholdt digitalt årsmøte fredag 11/12 2020.
11. november 2020
nfkn logo

 

Styret innkaller foreningens medlemmer til årsmøtet fredag den 11/12 2020 kl 11-13. 

Den digitale plattformen som møtet holdes på vil være Skype. For tilkobling til dette Skype-møtet se beskrivelse nederst i artikkelen.

Programmet er gjengitt nedenfor, og kan også lastes ned som pdf-fil.

 

Program for digitalt årsmøte i klinisk nevrofysiologi 11.12.2020

1.            Godkjenning av innkalling og referat fra forrige årsmøte

   -Valg av referent

2.            Styrets arbeid

   - Fremlegging av styrets årsrapport

   - Godkjenning av revidert regnskap for 2019

   - Budsjettforslag 2020/21

   - Drift og bemanning ved avdelingene

   - Hjernerådet

3.            Spesialitetskomiteens årsrapport

4.            Kvalitetsutvalgets rapport

5.            DRG/ISF

6.            Rapport fra internasjonal delegat/Nytt fra IFCN/UEMS

7.            Web-redaktørens rapport (KBO)

8.            Fagpolitiske saker

9.            Årsmøte 2021

10.          Eventuelt

 

Vel møtt!

 

Tilkobling til Skype-møtet:

Gode kolleger,

Vedlegger lenke til digital årsmøte.

 

Beste hilsener

Tom

 

.........................................................................................................................................

Bli med i Skype-møte       

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

Bli med over telefon

+4756131900 (Norge)                     Norsk bokmål (Norge)    

Finn et lokalt nummer  

 

Konferanse-ID: 2608383

 Glemt innringings-PIN-koden?  |Hjelp      

 

[!OC([0414])!]

.........................................................................................................................................

 

Du har mulighet å ringe opp brukere fra et elektronisk møte. Veiledning -> http://innsiden.helse-vest-ikt.no/ks/brukerstotte/Sider/Lync.aspx