Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

Årsmøte og fagdag NFKNF våren 2020 er utsatt til høsten!

Styret i NFKNF meddeler at årsmøtet til NFKNF 2020, planlagt 01.-02.04 i Oslo, må utsettes på grunn av tiltak for å begrense utvikling av COVID-19 pandemi. Det vil bli kalt inn til ekstraordinært årsmøte med ordinært program og valg til høsten.
10. mars 2020
Logo NFKNF

Nedenfor er styrets vedtak gjengitt. (Vedtaket kan også lastes ned fra linken under teksten)

 

10.03.20
Vedtak 01/2020 -  Årsmøte 2020 utsatt
 
 
Kjære kolleger,
 
Vi må meddele at årsmøtet til NFKNF 2020, planlagt 01.-02.04 i Oslo, må utsettes på grunn av tiltak for å begrense utvikling av COVID-19 pandemi. 
 
Situasjonen har de siste ukene vært noe uoversiktlig, og vi har hittil vurdert at et mindre møte, som vårt årsmøte, burde være gjennomførbart. Med utviklingen de siste dagene forventer vi nå at det kommer ytterligere restriksjoner for tjenestereiser og deltakelse på møter for helsepersonell som vil gjelde den aktuelle perioden. 
 
Utsettelse er i konflikt med §5 i våre vedtekter[1], men styret anser tiltaket som helt nødvendig ved slik ​force majeure​.
Vi kaller inn til ekstraordinært årsmøte (§6) med ordinært program og valg til høsten, og av praktiske hensyn vil vi vurdere å organisere dette sammen med høstmøtet. Innkalling med dagsorden sendes ut senest tre uker i forveien.
 
Vi beklager de ulempene dette måtte medføre. 
 
På vegne av styret i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi
v/ leder Tom Eichele

 


[1] legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi/om-oss/lover/