Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

ECCN cancelled due to the Covid-19 situation.

ECCN 2021 var opprinnelig tiltenkt å foregå i månedsskiftet juni-juli 2021. Kongressen ble så utsatt til 26-29/10 2021. Pga Covid-19 som ser ut til å vedvare med restriksjoner også utover sommeren og høsten er nå kongressen avlyst.
16. februar 2020
Logo ECCN2021 Postponed
Logo ECCN 2021