Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

ECCN Marseille 30/6-30/7 2021

ECCN 2021 vil foregå i perioden 30/6 til 30/7 2021.
For å lese mer om selve kongressen og ha oppdatert informasjon kan du følge linken nedenfor til kongressens hjemmeside.
16. februar 2020
Logo ECCN 2021
Logo ECCN 2021