Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

Høstmøtet NFKNF 2-3/11 2022

Høstmøtet i NFKNF holdes på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim.
28. april 2022
Scandic Nidelven
Scandic Nidelven Hotel

 

Påmelding/registrering

Påmelding til høstmøtet og middag, samt informasjon om priser finner du ved å klikke her: Påmelding Høstmøtet i NFKNF 2022. Frist for påmelding er 26/10 2022.

 

Her er foreløpig program: 

2. November 2022

1130 -1230 Lunsj
1230- Velkommen
1235 Trond Sand KNF i Norge og Trondheim, en historisk oversikt
1335 Pause, utstillere
1405 Ralf Michler IOM i Trondheim
1450 Martin Uglem Utredning av tynnfibernevropati- termotest og hudbiopsi 1520 Pause, utstillere
1550 Genetiske epilepsier, Vibeke Arntsen og Eylert Brodkorb
1615 Arnstein Grøtting Ny epj for sykehuset og KNF

1830 Middag

3. November

0830 Frie foredrag 
0845 Frie foredrag                   Ønsker du å holde foredrag selv eller har forslag
0900 Frie foredrag                   til frie foredrag, send epost til
0915 Frie foredrag                    Morten.Engstrom@stolav.no
0930 Frie foredrag.                  Frist for innsending av frie foredrag er 15/9.
0945 Pause, utstillere


1015 Jerneja Rudolf – fra Whitlocklaben. Automatisert atferdsanalyse i dyremodeller, med hint til mulig framtidig bruk innen klinisk nevrofysiologi, som for video-EEG.

1035 Rich Gardner – fra Moserlaben, førsteforfatter av den siste, store Nature-artikkelen deres. https://norwegianscitechnews.com/2022/01/we-move-along-the-surface-of-a-doughnut/. Har bedt ham om å presentere både de tekniske nyvinningene deres og de nye vitenskapelige funnene.

1055 Sverre Myren Svelstad. – om epilepsi og sebrafisk 1115 Pause utstillere
1145 Ultralyd Stian Hoven OUS
1300 Lunsj

 

 

Programutkast for teknikere


Onsdag 2. november 2022
Felles program leger/teknikere:
11.30 –12.30                Lunsj
12.30 – 12.35               Velkommen
12.35 – 13.35               KNF i Norge og Trondheim, en historisk oversikt              Trond Sand
13.35 – 14.05               Pause, utstillere
Eget teknikerprogram:
14.05 – 14.20               Velkommen/presentasjon ingeniører/teknikere/sykepleiere
14.20 – 14.50               El-lære                                                   Klas MTA, St Olavs Hospital
14.50 – 15.20               Søvn?
15.20 – 15.50               Pause, utstillere
15.50 – 16.30               Nevrografi, ulnaris-nevropati og anomalier          Petter Moe Omland
18.30                             Middag
 
Torsdag 3. november 2022
08.30 – 10.15                           Omvisning og erfaringsutveksling på KNF avdeling St Olavs hospital
10.15 – 10.45                           Retur til Scandic Nidelven
10.45 – 11.15                           Barneepilepsi?
11.15 – 11.45                           Pause, utstillere
11.45 – 13.00                           Opplæringsplan KNF-teknikere (spl/ing), erfaringer og diskusjon
13.00                                       Lunsj og avreise
 

 

Programmene kan også lastes ned som pdf-dokumenter nedenfor.