Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

ILAE 14th European Congress on Epileptology , Genéve , postponed to 2022.

8. februar 2020
ILAE Logo

Følg linken til kongressens hjemmeside for mer informasjon.