Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

ICCNMI 20-24/9 2021

NFKNF har mottatt invitasjon til ICCNMI 2020 som på grunn av Corona-pandemien nå er flyttet til september 2021. Se nedenfor.
29. januar 2020
ICCNMI 2021 banner

ISPNI and the Dutch Clinical Neurophysiology society welcome you to the ICCNMI 2021!
The dates of this conference have changed from September 2020 to September 2021. The program has been updated.

For further information, please visit our website: https://iccnmi2021.com

 

Best regards,

Monique Weimar

Conference secretariat 
__________________