Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kongresser og møter

Vårmøtet og Årsmøtet NFKNF 23-24/3 2022

19. desember 2021
nfkn logo

 

Litt info fra styret ang Vårmøtet/Årsmøtet.

Planlegging av Vårmøte med Årsmøte er godt i gang. Møtet vil foregå i Oslo, datoer er satt til onsdag og torsdag i uke 12, 23-24. mars 2022.

Det planlegges et praktisk UL-kurs på onsdagen, med begrensede plasser. Kurset er planlagt som et praktisk/hands-on-kurs, hvor man derfor er avhengig av nok UL-maskiner til alle deltakere, og følgelig plassbegrensing svarende til dette. Foreløpig planlegges ca 12 plasser. Her må man altså være tidlig ute for å sikre seg plasser! Ved stor påmelding vil vi sikre at plassene fordeles slik at alle helseregionene får delta. Påminning om dette sendes ut når kurset er åpent for påmelding.

Styret planlegger middag onsdag kveld etter UL-kurset, og årsmøte påfølgende torsdag.

Etter årsmøtet vil det bli interessante foredrag med trolig utenlandsk foredragsholder.

Endelig program er ikke fastsatt.