Norsk forening for lungemedisin

ERS

Kollektivt medlemskap i ERS

Etter vedtak på generalforsamlingen i 2015 har Norsk forening for lungemedisin inngått avtale om kollektivt medlemskap i ERS for alle NFLs medlemmer og assosierte medlemmer som ønsker det.

Kollektiv medlemskap i ERS aktiveres/oppdateres for alle medlemmer av NFL i januar hvert år. Hvis du har behov for å aktivere nytt ERS-NFL medlemskap ila kalenderåret må du kontakte sekretær eller ERS-delegat i NFL styret direkte. Husk at vi ikke kan melde deg inn til ERS før medlemskap i NFL er registrert. 

  • Medlemskapet koster 30 euro i året (pr 01.01.20) for de under 65 år og er gratis for de over 65 år.
  • Den ekstra kontingenten blir innkrevet av Legeforeningen sammen med den ordinære kontingenten til NFL.
  • Yngre medlemmer (under 35 år) omfattes av den kollektive avtalen og betaler medlemsavgift.
  • De som kun ønsker å være medlem av NFL og ikke delta i den kollektive ERS avtalen må selv sende skriftlig utmelding til ERS.

Kollektivt medlemskap gir fullverdige medlemsfordeler til sterkt redusert medlemsavgift. Vi håper alle benytter de mulighetene som finnes som ERS medlemmer!

Medlemsfordeler:

Blant annet rabattert deltakeravgift på ERS Annual Congress og ERS håndbøker, full tilgang til ERS publikasjoner online, E-learning, ERS Skills og Online courses, Research Fellowships, Awards, Grants, deltagelse i ERS nettverk, komitéer og assemblys.