Norsk forening for lungemedisin

ERS

Kollektivt medlemskap i ERS

Etter vedtak på generalforsamlingen i 2015 har Norsk forening for lungemedisin inngått avtale om kollektivt medlemskap i ERS for alle NFLs medlemmer og assosierte medlemmer som ønsker det.
  • Medlemskapet koster 20 euro pr år for de under 65 år og er gratis for de over 65 år.
  • Den ekstra kontingenten blir innkrevet av Legeforeningen sammen med den ordinære kontingenten til NFL (100,- vår og høst).
  • Yngre medlemmer (under 35 år) omfattes av den kollektive avtalen og betaler medlemsavgift.
  • De som kun ønsker å være medlem av NFL og ikke delta i den kollektive ERS avtalen må selv sende skriftlig utmelding til ERS.

Kollektivt medlemskap gir fullverdige medlemsfordeler til sterkt redusert medlemsavgift. Vi håper alle benytter de mulighetene som finnes som ERS medlemmer!

Medlemsfordeler:

Blant annet rabattert deltakeravgift på ERS Annual Congress og ERS håndbøker, full tilgang til ERS publikasjoner online, E-learning, ERS Skills og Online courses, Research Fellowships, Awards, Grants, deltagelse i ERS nettverk, komitéer og assemblys.

Kontaktpersoner hos NFL for ERS kollektivt medlemskap:

profilbilde
NFL kasserer
Terje Kristiansen
profilbilde
NFL sekretær
Torill Hammerstad

Nasjonal ERS delegat:

profilbilde
Rune Nielsen Grønseth
Sept-18 til sept-21:

NFLs kontaktpersoner i ERS:

profilbilde
Ian Pomian
profilbilde
Anastasia Mlotek-Solié