Norsk forening for lungemedisin

Forsiden

Veileder for kols

Retningslinje for diagnostisering og behandling av kols ble publisert av Helsedirektoratet i februar 2022. Helsedirektoratet valgte å redigere retningslinjen slik at den ble vinklet mot primærhelsetjenesten

Det opprinnelige dokumentet inneholdt også anbefalinger for spesialisthelsetjenesten. NFL har nå fått tillatelse til å publisere det opprinnelige dokumentet på disse nettsidene.
En illustrasjon fra Colourbox.com med bilde av en kols-pasient.