Bronkoskopiforum 2023

13. Bronkoskopiforum fredag 24. mars 2023 - Rikshospitalet.

Påmelding til; asundset@ous-hf.no.

Kjære kollega!

Du inviteres herved til det 13. Bronkoskopiforum, fredag 24. mars 2023. Vi håper mange finner programmet interessant, og ønsker å delta.

Deltakeravgiften er 2600 kr for leger og 1500 kr for sykepleiere.

Vi ber om at invitasjonen blir videresendt til de som kunne tenkes å være interessert ved din institusjon. Husk spesielt leger og sykepleiere som jobber ved bronkolaben eller som har spesiell interesse for bronkoskopi.

Påmelding til; asundset@ous-hf.no.

 

Vennlig hilsen,

Arve Sundset

Anders Bugge

 

 

Bronkoskopiforum 2023,

Rikshospitalet, fredag 24. mars, grønt auditorium.

Program.

Kl. 09.55-10.00           Velkommen. Are Holm, Lungeavdelingen, Rikshospitalet, OUS

Kl. 10.00-10.30          Trakelastenoser: Etiologi og behandling. Jesper Boesen, ØNH-avdelingen, OUS.

Kl. 10.30-11.00          EBUS-TBNA ved lungekreft i 2023. Håkon Olav Leira, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital

Kl. 11.00-11.15          Pause

Kl. 11.15-11.45          Perifere lungelesjoner og veiledet bronkoskopi. Tore Amundsen, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital.

Kl. 11.45-12.05          Perifere lesjoner og FRAXINUS. Thomas Lange, Sintef.

Kl. 12.05-12.25          Elektromagnetisk navigasjon ved bronkoskopi: Ny teknikk for planlegging av robotassistert lungekirurgi. Fabian Kirchner, Lungeavdelingen, AHUS.

Kl. 12.25-13.10          LUNSJ

Kl. 13.10-13.40          Behandling av fistler mellom øsofagus og sentrale luftveier. Er det håp? Håvard Andreassen, Lungemedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, OUS.

Kl. 13.40-14.25          Fortykkede sentrale luftveier: Hva kan det være? Direkteoverført bronkoskopi-prosedyre. Arve Sundset og Anders Bugge, Lungeavdelingen, Rikshospitalet, OUS.

Kl. 14.25--14.40         Pause

Kl. 14.40-|15.10          Aspirerte fremmedlegemer hos barn – fra stivt til fleksibelt bronkoskop. Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet, OUS.

Kl. 15.10-15.45          Kasuistikker tbd

kl. 15.45-15.50           Oppsummering, evaluering. Arve Sundset.

Logoen til Oslo Universitetssykehus