Bronkoskopiforum 2024

14. Bronkoskopiforum, fredag 15. mars 2024 - Rikshospitalet
program24.bronkoskopiforum
program

Invitasjon Bronkoskopiforum 2024


Kjære kollega!


Du inviteres herved til det 14. Bronkoskopiforum, fredag 15. mars 2024. Vi håper mange
finner programmet interessant og ønsker å delta.

Vi ber om at denne invitasjonen også blir videresendt til de som kunne tenkes å være
interessert ved din institusjon. Husk spesielt på leger og sykepleiere som jobber ved
bronkolaben eller som har spesiell interesse for bronkoskopi. Deltakeravgiften blir i år 3200kr for leger og 1700 kr for sykepleiere.


Påmelding på e-post til; asundset@ous-hf.no


Det blir i løpet av dagen servering av kaffe/te, frukt og annen bespisning i tillegg til lunsj for
alle påmeldte. For å kunne bestille riktig antall og korrekt meny til alle, ber vi om at alle ved
påmelding også gir beskjed om:
1. Vil du spise lunsj med oss?
2. Ønsker du vegetarmeny?
3. Allergier som vi må ta hensyn til?

Det vil bli sendt ut faktura for deltakeravgiften fra økonomiavdelingen ved OUS i separat
melding, men for å spare oss for økonomiadministrasjon ber vi om følgende detaljer:
4. Dersom fakturaen skal sendes til arbeidsgiver direkte, så ber vi dere om å sende oss
informasjon om hva vi skal merke fakturaen med. Dette kan være
kontaktperson/avd./best.nr/ressursnr/evt. annen ref. Dersom du er usikker på hva din
arbeidsgiver krever at fakturaen merkes med, så er det lurt å sjekke med din leder eller
regnskapsavdelingen der du jobber. Helse Bergen og Helse Stavanger blant annet,
sender fakturaen i retur dersom den ikke er merket med ordrenummer.
5. Dersom du skal betale denne fakturaen privat og eventuelt søke om refusjon av utlegg,
så ber vi deg om å sende oss din private postadresse, da det er nødvendig for at
regnskapsavdelingen skal kunne lage fakturaen. Fakturaen vil bli sendt til deg per epost, men vi må ha postadressen.
6. Din mailadressen.

Vennlig hilsen,
Arve Sundset
Anders Bugge