Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

ERS 2020

Årets ERS kongress arrangeres 7.-9. september 2020 og blir den aller første virtuelle kongressen. Du kan lese mer i linken under.
ERS v1.1