ERS Norsk Aften 2023 - påmeldingsfrist 10.08

Norsk Forening for Lungemedisin har gleden av å ønske dere velkomne til NORSK AFTEN kveldsmøte & middag i forbindelse med ERS International Congress i Milano 2023.
ERS Congress 2023
ERS congress logo

OBS FORLENGET PÅELDINGSFRIST

 

Norsk Forening for Lungemedisin har gleden av å ønske dere velkomne til


NORSK AFTEN kveldsmøte & middag
i forbindelse med ERS International Congress i Milano 2023.
Møtested: UNA Hotel Scandinavia fra kl. 18:00
Møtetid: Tirsdag 12. september kl. 18:30 – 20:30
Adresse: Via Giovanni Battista Fauchè 15, gåavstand fra konferansesenteret.
Metrostasjon M5 Jerusalem er 100 m fra hotellet.
Påmelding: Send mail til nettansvarlig@lunge.no innen 10. august 2023


Gi beskjed om du har noen allergier slik at vi får formidlet det til restauranten i god tid.

Vi ser frem til å se så mange som mulig av dere i Milano og håper Norsk Aften kan bli et  hyggelig samlingspunkt under kongressen.
Med vennlig hilsen

Astrid Gjervold Lunde            Christina Due Svendsen
ERS-delegat NFL                    Vara-medlem NFL
Tlf 97714381                         Tlf 93094051

ers-delegat@lunge.no           vara@lunge.no

Arrangementet arrangeres av NFL i samarbeid med Gyro Conference og støttes økonomisk av industrien, i tråd med LMIs bransjeregler. Økonomisk støtte dekker leie av møterom og
middag etter møtet