ERS Respiratory Failure and Mechanical Ventilation (RFMV) Conference 2022

Konferanse vil bli holdt i Berlin, Tyskland 9–11 Juni, 2022, med fantastisk live programme. #rfmv2022
ERS logo
ERS logo

Konferanse er aktuell for lungeleger og annen helsepersonell som jobber med intensive medisin eller hjemmerespiratorbehandling.

Register deg før 30. April med early bird rabatt. Man kan også sende inn et abstract eller en case (submitting an abstract or case) til konferansen, med frist 31. Mars.

Mer informasjon finner du på: https://www.ersnet.org/events/rfmv-conference-2022/