Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

Fagstyret inviterer til internasjonal dag

Legeforeningen har et stort, internasjonalt engasjement. Derfor inviterer fagstyret til internasjonal dag på Radisson Blu Airport Hotel,Gardermoen, onsdag 4. desember.
8. november 2019
Nåler med tråder mellom på en globus. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Credit:ThomasVogel
Nåler med tråder mellom på en globus. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Credit:ThomasVogel

Leger har mulighet til å påvirke internasjonalt gjennom å sette fokus på hvordan hendelser og politiske avgjørelser innvirker på helsen til befolkningen verden over. Vi håper dere kan spre informasjon om dagen til medlemmer i foreningen.
Den internasjonale dagen vil også inneholde en bolk om europeisk utdanning – med erfaringsutveksling på ulike aspekter ved de ulike utdanningene. Spesialistutdanning i Europa skal diskuteres, samt allmennmedisin i Europa. Fint hvis dere også kan spre informasjonen til medlemmer som sitter i UEMS da siste del av programmet retter seg mot dem.

Påmeldingsfrist for å delta på internasjonal dag er 29. november. Deltakere kan melde seg på via legeforeningen.no/kurs.