Forum for klinisk fysiologi 2024

Tid: 11.-12. januar 2024. Registrering fra kl. 9:30 11. jan. Sted: Scandic Nidelven i Trondheim
9-panel
9-panel

Lenke til påmelding: 

https://axacoair.se/go?uflafzmC&fbclid=IwAR2jhEnjM_IphtC8bVK1hFLwoIwotCtOQ-61gSFbp9-4RBm4sHuwtUOqTvQ

Middag torsdag for dem som vil, man huker bare av på i påmeldingen at man ønsker å være med på den. Middagen koster 650 kr.


Påmeldingsavgift følger Legeforeningens satser for kurs og videreutdanning og blir da 4200 kr. Dersom kun med en dag 2100 kr. Halv pris for studenter t.o.m. master, dvs 2100 kr.


Man kan enten ordne hotell selv, eller booke det via påmeldingslinken. Da bor man på Scandic Nidelven. 

 

Det er mulighet for å sende inn kasuistikker til den første introduksjonsforelesningen om CPET. Disse sendes til Ingunn Skjørten på ingunn.skjorten@gmail.com 
Det er også egen abstractsesjon i år. Abstrakts sendes til bente.frisk@hvl.no innen 1.12.23. 


Abstraktet skal skrives på engelsk eller norsk og være på maksimalt 250 ord.
Det skal være inndelt etter:
- Bakgrunn med formål
- Metode
- Resultat
- Konklusjon


Kriterier for å få et abstrakt vurdert, er at det skal representere forskning som er utført innenfor Kardiorespiratorisk fysiologi og gassutveksling. Abstraktet kan bestå av upubliserte resultater, eller ha vært presentert på kongress eller publisert i løpet av 2022.
Innen 20.12.2022 vil det bli gitt til tilbakemelding på om abstraktet er akseptert.


Fortløpende informasjon kommer på Facebook-siden: Forum for Klinisk Fysiologi. 

PROGRAM 

Forum for klinisk fysiologi
Trondheim 11.-12.01.24
Scandic Nidelven
 

Torsdag 11. januar                                                                                                    
09:30-10:15
Registrering m/ kaffe og frukt
 
10:15-10:45
Velkommen

Læringsmål og praktisk informasjon

v/ Morten Nissen Melsom (leder)

Kahoot

v/ Jonny Hisdal og Helene Melsom Tungesvik
 
10:45-12:00

 

Kaffepause

11:15-11.30
CPET - sentrale målevariabler og tolkning Introduksjon til CPET og tolkning 9 panelplot v/Ingunn Skjørten

Innsendte kasuistikker v/Ingunn Skjørten
Møteleder

Charlotte Ingul
12:00-13:00
Abstraktsesjon

De 5 beste abstrakt presenteres
Møteleder

Bente Frisk
13:00-14:00
Lunsj
 
14:00-15.30
Senter for Toppidrettsforskning

-          Hvordan påvirker menstruasjonssyklusen fysiologisk respons? v/Dionne Noordhof

-          Den ikke-fungerende utøveren v/Rune Talsnes

-          The Evolution of World-Class Endurance Training: The Scientist’s View on Current and Future Trends v/Øyvind Sandbakk
Møteleder

Arnt Erik Tjønna

Kari M Lundgren
15:30-16:00
Kaffepause
 
16:00-18:00
Demonstrasjoner av CPET

Videoer fra Toppidrettssenteret i Granåsen

 
Møteleder

Arnt Erik Tjønna

Kari M Lundgren
19:00-23:00
Middag med prisutdeling beste abstrakt
 
 

 

 

 

Fredag 12. januar
08:30-08:35
Kunngjøring prisvinner
Morten Melsom
08:35-10:00
Barn og CPET

-          CPET og barn- vanlige utfordringer v/ Asle Hirth

-          Er OUES mer relevant enn VO2max hos overvektige barn? v/ Charlotte Ingul

-          To fluer I en smekk - livsstils intervensjoner I fertil alder v/ Trine Moholdt

 
Møteleder

Tor Ivar Gjellesvik
10:00-10:20
Kaffepause
 
10:20-11:30
-          Kan CPET bidra til mer presis vurdering av hjertekammerstørrelse?

v/ Jon Magne Letnes

-          Fysiologiske endringer etter 4 dagers mestringsøvelse ved forsvarets luftkrigsskole (stressmarkører i blod og hjertefunksjon etter langvarig fysisk belastning, lite søvn og mat)

v/ Morten Høydal
Møteleder

Jonny Hisdal
11:30-12:30
Lunsj
 
12:30-13:30
-          Hva bestemmer hjertets størrelse og funksjon? – Nye data fra ekkokardiografi og fysiologi

v/ Håvard Dalen

-          Kunstig intelligens i hjerteultralyd: Automatiserte målinger gir ny kunnskap om hjertefunksjon

v/Bjørnar Grenne
Møteleder

Asle Hirth
13:30-13:40
Kaffepause
 
13:40-15:00
Hjertehelse hos kvinner

-          CorFemina – Nye strategier for å redusere risiko for hjerteinfarkt hos kvinner  v/Anja Bye

-          Dyslipidemi hos kvinner v/Elisabeth Vesterbekkmo

-          Female cardiac adaptations to exercise v/ Charlotte Ingul
Møteleder

Inger-Lise Aksetøy
15:00-15.15
Kaffepause
 
15:15-15.45
Hvordan skal vi bruke normative data på VO2max?

v/ Elisabeth Edvardssen
 
15:45-16:00
Avslutning og evaluering
Morten Melsom

 
 
 
 
 


 

 

Foredragsholdere

Ingunn Skjørten: overlege, PhD, lungeavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Dionne Noordhof: førsteamanuensis Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Rune Talsnes: post doktor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Øyvind Sandbakk: Professor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Asle Hirth: Seksjonsoverlege, PhD, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus

Charlotte Ingul: Professor Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. NTNU, professor II Nord Universitet, spesialist innen anestesi- og intensiv medisin samt kardiologi

Trine Moholdt: Forskningsgruppeleder Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Jon Magne Letnes: Lege i spesialisering St. Olavs hospital, postdoktor Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Morten Høydal: Professor Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Håvard Dalen: overlege St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger, førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Bjørnar Grenne: overlege St. Olavs hospital, professor Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Anja Bye: Forskningsgruppeleder Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Elisabeth Vesterbekkmo: Overlege St. Olavs hospital, stipendiat Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Elisabeth Edvardsen: Postdoktor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, NIH


 

Programkomité lokalt:

Arnt Erik Tjønna, førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Kari Margrete Lundgren, fysioterapeut Stjørdal kommune, stipendiat Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Vibeke Løckra, spesialfysioterapeut St. Olavs hospital

Tor Ivar Gjellesvik, fysioterapeut PhD,  Steinkjer kommune

Charlotte Ingul, professor Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. NTNU, professor II Nord Universitet, spesialist innen anestesi- og intensiv medisin samt kardiologi noe)

Inger-Lise Aamot Aksetøy, fysioterapeut PhD, førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Leder nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

 

Programkomité sentralt:

Morten Nissen Melsom, Overlege, dr.med., Lungeavdelingen, Bærum Sykehus
Ingun Skjørten, overlege lungeavdelingen, PhD, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Trine Stensrud, professor, Institutt for Idrettsmedisin, Norges Idrettshøyskole
Inger-Lise Aamot Aksetøy, fysioterapeut, PhD, leder av kompetansetjenesten Trening som medisin og førsteamanuensis på NTNU

Charlotte Ingul, Professor Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. NTNU, professor II Nord Universitet, spesialist innen anestesi- og intensiv medisin samt kardiologi
Jonny Hisdal, professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, karavdelingen Oslo Universitetssykehus, Aker
Asle Hirth, Seksjonsoverlege, PhD, Haukeland Universitetssjukehus
Bente Frisk, Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet
Elisabeth Edvardsen, postdoktor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøyskole

Monica Dahl Syrstad, B-grenlege, PhD, Lungeavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Helene Melsom Tungesvik, Stud.Med, Forskerlinjestudent, Universitetet i Oslo