Forum for Klinisk Fysiologi

Forum for Klinisk Fysiologi 2023
9 panel CPET
9panel

Forum for Klinisk Fysiologi 2023

12. og 13. januar 2023 på Norges Idrettshøgskole - påmelding og program:

Påmelding https://axacoair.se/go?KK0AFt6y

Send inn Abstrakt, se under

 

PROGRAM

Torsdag 12.jan

09.30 - 10.15   Registrering m/kaffe og frukt

10.15 - 10.45   Velkommen - Læringsmål og praktisk informasjon v/ Morten Nissen Melsom (leder) inkl. Kahoot v/ Helene Støle Melsom og Jonny Hisdal.

10:45-12:00     CPET - sentrale målevariabler og tolkning              Møteleder: Morten Nissen Melsom

Introduksjon til CPET og tolkning 9 panelplot v/Ingunn Skjørten

Innsendte kasuistikker v/Ingunn Skjørten   

12:00-13:00     Lunsj

13:00-14:00     Gruppeoppgaver CPET – kasuistikker med vanlige problemstillinger (3 oppgaver) inkludert innsendte kasuistikker v/Ingunn Skjørten      

14:00-14:15     Kaffe

14:15-15.05     Abstraktsesjon                                   Møteledere: Bente Frisk,

                                                                                    Inger Lise Aamodt, Elisabeth Edvardsen

 3-4 abstrakts (7 min + 5 min spm)

15:05-15:45     Tekniske fallgruver ved CPET-testing.         Møteledere: Anne Edvardsen og

                                                                                                Ingunn Skjørten

15 min             Hvordan starte opp med CPET? Ved Monica Syrstad

5 min spm

15 min             Kontroll av måleinstrumenter ved bruk av kunstig lunge (video) v/Elisabeth Edvardsen

5 min spm

15:45-16.00     Kaffe og litt mat med forflytning til laboratoriene

16.00-18.00     Praktiske demonstrasjoner i laboratorium

CPET hjertepasient v/ Elisabeth Edvardsen og Rune Byrkjeland

CPET lungepasient med invasivt BT og arteriekran v/Morten Melsom, Ingunn Skjørten og Anders Hauge-Corneliusen

Karfunksjon demo v/ Jonny Hisdal og Helene Støle Melsom

19:00-23.00     Middag på Legenes hus med abstrakt-prisutdeling

                       

Fredag 13.jan

8:30-8:35         Velkommen dag 2- Annonsering av beste abstraktpresentasjon v/ Morten Melsom

8:35-09:20       Kardiorespiratorisk form COVID                              Møteledere Ingunn

                                                                                                            Skjørten og Bente Frisk

20 min             Dekondisjonering etter COVID-19, lunge- og hjertepatologi (inkl kliniske eksempler) v/Charlotte Ingul

5 min spm

15 min             Konsentrert rehabilitering for personer med senplager etter Covid-19.

                        v/Kiri Lovise Njøten

 

5 min spm

09:20-09:30     Kaffe

09:30 - 12:00   Effekt av trening på hjerte og hjerne                      Møteledere Asle

                                                                                                            Hirth og Inger-Lise Aamodt 

20 min             Treningsinduserte hjerteforandringer, ekkokardiografi for dem som ikke kan ekko fra før. v/ Eivind Sørensen

5 min spm                                                                              

45 min             Hvilke arytmier kan man trene med? v/ Jan Paul Loennechen

5 min spm

10:45 – 11:00 Kaffepause

15 min             Kardiorespiratorisk form hos pasienter med atrieflimmer –resultater fra

                        NEXAF og HUNT v/ Kristin Espolin Johnson

5 min spm

10 min             Kasuistikk CPET ved AF pasient v/ Turid Apelland

20 min             Laktat og hjernefunksjon - hvordan påvirkes hjernehelsen?  v/ Johanne Egge Rinholm

5 min spm

12:00-13.00     Lunsj

13:00-13:35     CTED

20 min             Dyspne etter lungeemboli. CPET, hø.kat, ekko med belastning.  v/ Adam Dhayat

5 min

10 min             Kasuistikk v/ Morten Nissen Melsom

13:35 -14:10    Hjerte- og lungefunksjon ved overvekt

15 min             Sammenhengen mellom overvekt og hjertesvikt, CPET-studie. v/ Lilli Guiliani

5 min              

10 min             Kasuistikk  v/ Elisabeth Edvardsen

14:10-14:25     Kaffe

14:25 – 15:50 Ekstrem-medisin                                            Møteledere: Trine Stensrud og

                                                                                                Jonny Hisdal

15 min             Introduksjon til feltundersøkelser v/ Jonny Hisdal

5 min

15 min             Endotelfunksjon før og etter ekstremtriatlon v/Helene Støle Melsom

5 min

15 min             Lungefunksjon før og etter ekstremtriatlon v/Trine Stensrud

5 min

10 min             Kasuistikk SIPE v/ Martin Bonnevie-Svendsen

5 min

20 min             Dykkerfysiologi – historisk perspektiv v/ Einar Thorsen

15.50-16:00 Avslutning og evalueringsskjemaer ved Morten Melsom

 

Programkomite:

Morten Nissen Melsom, Overlege, dr.med., Lungeavdelingen, Bærum Sykehus

Anne Edvardsen, avdelingsleder, lungemedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Ingun Skjørten, overlege lungeavdelingen, PhD, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Trine Stensrud, professor, Institutt for Idrettsmedisin, Norges Idrettshøyskole

Inger-Lise Aamot Aksetøy, fysioterapeut, PhD, leder av kompetansetjenesten Trening som medisin og førsteamanuensis på NTNU

Jonny Hisdal, professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, karavdelingen Oslo Universitetssykehus, Aker

Inger Kristine Holtermann Ariansen, Forsker, MD, PhD, Folkehelseinstituttet

Asle Hirth, Seksjonsoverlege, PhD, Haukeland Universitetssjukehus

Bente Frisk, Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

Elisabeth Edvardsen, postdoktor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøyskole

Helene Støle Melsom, Stud.Med, Forskerlinjestudent, Universitetet i Oslo  

 

Forelesere:

Jan Pål Loennechen, Professor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Johanne Egge Rinholm, Førsteamanuensis, Seksjon for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Lili Guiliani, Overlege, PhD-kandidat, Hjerteavdelingen, Bærum Sykehus
Eivind Sørensen, Kst Overlege, PhD-kandidat, Hjerteavdelingen, Bærum Sykehus
Anders Hauge-Corneliussen, Sykepleier, Lungepoliklinikken, Bærum Sykehus
Monica Dahl Syrstad, B-grenlege, PhD, Lungeavdelingen, Rikshospitalet
Adam Dhayyat, B-grenlege, PhD-kandidat, Hjerteavdelingen, Sykehuset Østfold - Kalnes

Rune Byrkjeland, Overlege, PhD, Hjerteavdelingen, Bærum Sykehus

Charlotte Ingul, Dr.Med, Forsker, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Kiri Lovise Njøten,PhD-kandidat, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

Turid Apelland, Kardiolog, PhD-kandidat, Bærum Sykehus

Martin Bonnevie-Svendsen, Lege, PhD-kandidat, Sirkulasjonsavdelingen, Oslo Universitetssykehus

Kristin Espolin Johnson, PhD-kandidat, Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU

Einar Thorsen, Førsteamanuensis, Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen

 

 

Abstrakt-innsending

 

Frist for innsending av abstrakt er 1.desember 2022. Abstraktet kan sendes som et Word-dokument til inger-lise.aksetoy@ntnu.no.

 

Abstraktet skal skrives på engelsk eller norsk og være på maksimalt 250 ord.

Det skal være inndelt etter:

- Bakgrunn med formål

- Metode

- Resultat

- Konklusjon

 

Kriterier for å få et abstrakt vurdert, er at det skal representere forskning som er utført innenfor Kardiorespiratorisk fysiologi og gassutveksling. Abstraktet kan bestå av upubliserte resultater, eller ha vært presentert på kongress eller publisert i løpet av 2022.

.

Innen 20.12.2022 vil det bli gitt til tilbakemelding på om abstraktet er akseptert.