Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

Forum for Klinisk Fysiologi

Forum for Klinisk Fysiologi 2023
27. april 2022
9 panel CPET
9panel

Forum for Klinisk Fysiologi 2023

12. og 13. januar 2023 på Norges Idrettshøgskole - hold av dato!

Program kommer på www.cardiopulm.no og oppdateres også her