Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

Høstmøte 2020 avlyst - velkommen til digitalt Høstmøte

Av smittevernhensyn er dessverre Høstmøtet i Bergen 6.-7. november avlyst!
I stedet blir det digitalt Høstmøte 6. november 2020 med faglig webinar og årsmøte. Oppdatering med faglig program og påmeldingsinfo kommer.
Avlyst!