Høstmøtet 2022 - 11-12 November

Høstens vakreste eventyr eventyr - NFL Høstmøte 2022. Bergen, Radisson Blue Royal Hotel Bergen. Program her!
Banner NFL 2022
NFL Høstmøte banner

Kjære medlem

 

Vi ønsker å invitere til årets Høstmøte i Bergen, 10.-12.november 2022. Det er lagt opp til et spennende faglig program (vedlegg). Vi vil gjenta fjorårets suksess med LIS-kveld og Avdelingsledermøte på kvelden torsdag 10.november. Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra noen sponsorer til forskningsstipend og vil sende ut fullstendig informasjon om dette når vi vet mer.

Send inn søknader om stipend, lungepris, kasuistikker og frie foredrag!

 

1. Påmelding

Påmeldingslink finner du her - merk at det er penger å spare på å melde seg på innen 15. september: https://axacoair.se/go?ioeI8tK6  

 

2. Forskningsstipend

Norsk Forening for Lungemedisin (NFL) utlyser 5 forskningsstipend på fra 40 til 200 tusen kroner sponset av ulike farmasøytiske firmaer og en pasientforening. Sponsorene er: Norsk Sarkoidose Forening, Respmed, Chiesi, Astra Zeneca, Olympus, Novartis og GSK.

 

Man må være medlem av NFL for å søke på disse stipendene. Alle stipendsøknader bedømmes vitenskapelig av NFLs Forskningsråd. 

 

Forskningsstipend innen fagområdene:

·         Astma/Kols (Chiesi): kr 50.000,-

·         Obstruktive lungesykdommer (AstraZeneca): kr 75.000,-

·         Sarkoidose (Norsk Sarkoidose Forening): kr 200.000,-

·         KOLS, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (ResMed): kr 40.000,-

·         Lungesykdommer (GSK): kr 50.000,-

·         Lungesykdommer (Olympus): 1500 Euro

·         Astma, men også andre lungesykdommer, inkl lungekreft (Novartis): kr 50.000,-

 

Hvordan søke: Send inn en kort beskrivelse av prosjektet og gjennomføringsplan, inkl referanser. Skriv også hvilken institusjon søknaden utgår fra, hvem som er veileder og hvilke andre som er med i prosjektet. Legg ved en kort CV, publikasjonsliste og en begrunnelse for søknaden. Før innsending sjekk at søknaden inneholder: 1) Søknadsbrev der det spesifiseres hva pengene skal brukes til. 2) Prosjektbeskrivelse på maks 4 sider med dobbel linjeavstand og standard font 12. 3) Søkers CV.

 

Det er ikke nødvendig å søke spesifikt på et av stipendene. NFLs Forskningsråd går igjennom alle søknadene og plasserer de der de hører hjemme. NFLs Forskningsråd 2021-22 består av Hanne Sorger, Margrethe Aase Schaufel og Øistein Svanes.

Søknadsfrist 10. oktober 2022 kl 15. Søknad sendes elektronisk til: hanne.sorger@ntnu.no

 

Stipendene vil bli utdelt under egen programpost på NFLs Høstmøte fredag 11. november 2022 i Bergen.

 

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at stipendvinnere skal levere en rapport til NFL innen 1 år etter mottatt stipend hvor det fremgår at stipendmidlene er brukt i henhold til søknaden. Rapport skal sendes til: kasserer@lunge.no.

 

3.Lungeprisen

NFL utlyser også «Lungeprisen» - NFLs sine priser for de tre beste publikasjoner siste år, som må være publisert eller foreligge i form av en «Epub ahead of print» i tidsrommet fra 1.oktober 2021 til 30.september 2022. 

Denne prisen er på 10 000 kroner hver, og vinnere vil bli annonsert på foreningens Høstmøte. 

 

Søknadsfrist 10. oktober 2022. Søknaden skal være elektronisk og inneholde artikkelen i PDF-format samt søkers CV. Søknad sendes til Hanne Sorger hanne.sorger@ntnu.no og vil bli bedømt av NFLs forskningsråd.

 

4. Pris for beste frie foredrag og kasuistikk

Tradisjonen tro inviterer NFL også i år våre medlemmer til å bidra til denne programposten under Høstmøtet fredag 11. november 2022.

Det legges opp til tre frie foredrag og tre kasuistikker. Styret velger blant innsendte innlegg. Hvert innlegg settes opp med 15 minutter inklusive spørsmål. Som vanlig deles det ut to priser; en for beste frie foredrag og en for beste kasuistikk, hver på 5000 kroner. Styret i NFL fungerer som jury. 

 

Innlegg sendes til Astrid Gjervold Lunde ers-delegat@lunge.no innen 10. oktober 2022. 

 

 

Med vennlig hilsen Astrid Gjervold Lunde

Styremedlem og høstmøteansvarlig

Norsk forening for lungemedisin, Høstmøtet 11. og 12. november 2022

Raddison Bryggen, Bergen

 

Torsdag 10. november: Avdelingsledermøte, LIS kveld

Avdelingsledermøte: Møteleder Sverre Lehmann. Tema kommer

LIS-kveld: Interstitielle lungesykdommer - fra et radiologisk synspunkt

 

Fredag 11.november: Generalforsamling og fagseminar

0900-0905 Velkommen til Høstmøtet, ved leder av NFL, Rune Nielsen 

 

Interstitielle lungesykdommer, Møteleder Åse Rogde

09.05-09.24: Oversikt over ulike interstitielle lungesykdommer (Durheim)

09.25-09.54: Typiske funn på CT-thorax ved ILS (Marit Hedger)

09.55-10.24: Revmatologisk sykdom og ILS (Liv-Turid Bertelsen)

10.25-10.44: Siste nytt om behandling (Anders Tøndell)

10.45- 11.15: Pause med utstillingsbesøk

 

11.15-13.15: Generalforsamling og aktuelle saker Møteleder: Rune Nielsen 

11.15- 12.15: Generalforsamling

12.15- 12.30: Pause

12.30- 12.40: Nytt fra ERS Astrid

12.40- 12.55: Nytt fra Spesialitetskomiteen T. Eagan

12.55- 1305: Nytt fra Kvalitetsutvalget E. Dyb Liaaen

13.05- 13.15: Nytt fra FUL Stephan

13.15- 14.15: Lunsj med utstillingsbesøk

 

14.15- 16.30: Frie foredrag og kasuistikker. Møteleder Christian G

14.15- 14.30: fritt foredrag

14.30- 14.45: fritt foredrag

14.45- 15.00: fritt foredrag

15.00- 15.30: Pause med utstillingsbesøk

15.30- 15.45: kasuistikk 

15.45- 16.00: kasuistikk

16.00- 16.15: kasuistikk

16.15- 16.45: Pause med utstillingsbesøk

16.45 - 17.00: Prisutdelinger, stipender, foredrag/kasuistikker/lungeprisen NFLs forskningsråd/NFL styret. Industrien på scenen, kan gratulere, vi deler ut.

 

17.00 – 17.40: Ny medikamentell behandling av sjeldne sykdommer. Møteleder: Øistein Svanes

17.00- 17.20: Oppdatert om nye behandlingsmetoder. Erfaringer med Kaftrio (Audun Os)

17.20 -17.40: Sirolimus ved lymfangioleiomyomatose (Aina Akerø)

 

20.00 Middag

 

Lørdag 12.november: Matnyttige foredrag og lunsjmøte med firma

 

09.00-10.30 Matnyttige foredrag, Møteleder – Astrid Gjervold Lunde

09.10-09.30: Når henvise til lungetransplantasjon og kort om oppfølging (Inga Leuckfeld)

09.30-09.50: High flow (tba)

09.50-10.10: Snørr og gørr (Birger Lærum)

10.10-10.30 Pause med utstillingsbesøk

 

Lungekreft og palliasjon, Møteleder Monica Vold

10.30-11.00: Siste nytt om behandling og markører ved lungekreft (Bjørn Henning Grønberg)

11.00.11.15: Når bør en ikke gi opp (intensiv) behandling ved lungekreft? (Bjørn Henning Grønberg)

11.15-11.30: Hvor langt skal en behandle lungekreft og overbehandler vi?  (Anne-Marie Gabrielsen)

11.30-11.45: Lindrende sedasjon (Margrethe Schaufel)

11.45-12.00 Diskusjon

 

Symposium 12.30-14.00 ved BIRK NPC AS

Lunsjpakke 1200 -1230

 

1230 Lunge fysiologisk utredning i klinisk praksis, Professor Leif Bjermer

1250 Metakolin - når, hvor & hvordan? Professor Leif Bjermer

1310 Mannitol – viktige faktorer for betydning av respons Professor Vibeke Backer

1320 Inflammasjon i relasjon til hyperresponsiveness. Professor Vibeke Backer

1335 Interaktivt case – (Husk din SMART telefon) Professor Vibeke Backer

1345 Diskusjon – hvilken test skal man velge hvor og når?

1400 Avslutning

 

14.00 SLUTT