Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

Forum for klinisk Fysiologi - Sirkulasjon, Gassutveksling og Ventilasjon 2022

FFKF arrangeres i 2022.
15. februar 2021

FFKF 2021 måtte dessverre avlyses pga usikkerhet og restriksjoner knyttet til pandemien, men FFKF er tilbake i 2022. Dato, endelig program og link til påmelding vil bli lagt ut her så snart det er klart. 

I mellomtiden kan du følge med på Facebook siden deres.