LIS Kveld og Avd. leder møte - Høstmøtet 2022

Vi gjentar sukesssen fra i fjor og FUL arrangerer LIS-kveld og NFL Avdelingsleder-møte 10.nov kl 18-21
Banner 2022
Banner 2022

påmeldingslink: https://axacoair.se/go?ioeI8tK6

LIS-kveld høstmøtet
 

Tidspunkt: 10.11.22 kl 18.00-21.00, estimert deltagerantall: 30

 

Tema: ILS -fra et radiologisk synspunkt

 

Program:
 

18.00-18.30: Ankomst og mingling

 

18.30-19.15: Radiologiske mønstre v/thoraxradiolog HUS? (TBA)

 

19.15-19.45: Pausemat og mingling

 

19.45-21.00: ILS-kasus v/Michael Durheim?

 

 

 

Fagutvalget for Utdanningskandidater i Lungemedisin (FUL) er en del av Norsk Forening for Lungemedisin og har fokus på rekruttering og fagutvikling hos leger i spesialisering i lungemedisin. Som i fjor ønsker FUL velkommen til LIS-kveld som arrangeres i forbindelse med Høstmøtet, der årets tema vil være interstitielle lungesykdommer. Høstmøtet finner sted i Bergen 11-12 november på Hotell Radisson SAS Bryggen, og LIS kvelden er planlagt kvelden før, 10. november samme sted, tentativt tidspunkt kl. 18.00-21.00. Vi ser frem til interessante foredrag av dyktige fagfolk innen temaet. 

 

Under denne LIS-kvelden vil det være mulighet for deltakelse fra firma, samt profilering i form av bannere o.l. Det vil være mulighet for to firma å kjøpe plass for profilering. Dette vil koste kr 25.000 per plass. 

Påmeldingslink: https://axacoair.se/go?ioeI8tK6

Avdelingslederseminar 10.nov klokken 18-21 - Radisson Blu Royal Bergen 

Tema for avdelingsledermøtet er, i alle fall foreløpig,

1)Optimalisering av drift og bemanning på en lungemedisinsk sengepost og

2) hvordan forholde seg til legemidler som er under behandling hos Beslutningsforum.