Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

NFL Høstmøte 2022

24. mars 2022

Kjære medlem

 

Vi ønsker å invitere til årets Høstmøte i Bergen, 10.-12.november 2022. Det er lagt opp til et spennende faglig program (vedlegg). Vi vil gjenta forårets suksess med LIS-kveld og Avdelingsledermøte på kvelden torsdag 10.november. Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra noen sponsorer til forskningsstipend og vil sende ut fullstendig informasjon om dette når vi vet mer.

Send inn søknader om stipend, lungepris, kasuistikker og frie foredrag!

 

1. Påmelding

Påmeldingslink finner du her - merk at det er penger å spare på å melde seg på innen 15. september: https://axacoair.se/go?ioeI8tK6  

 

2. Forskningsstipend

Norsk Forening for Lungemedisin (NFL) utlyser 5 forskningsstipend på fra 40 til 200 tusen kroner sponset av ulike farmasøytiske firmaer og en pasientforening. Sponsorene er: Norsk Sarkoidose Forening, Respmed og Chiesi. Vi venter fortsatt på svar fra noen bidragsytere. Forhåpentligvis kan vi sende ut informasjon om enda flere stipend i løpet av sommeren.

 

Man må være medlem av NFL for å søke på disse stipendene. Alle stipendsøknader bedømmes vitenskapelig av NFLs Forskningsråd. 

 

Forskningsstipend innen fagområdene:

·      Astma/Kols: kr 50.000,-

·      Sarkoidose: kr 200.000,-

·      KOLS, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (OHS, søvnapnoe): kr 40.000,-

 

Hvordan søke: Send inn en kort beskrivelse av prosjektet og gjennomføringsplan, inkl referanser. Skriv også hvilken institusjon søknaden utgår fra, hvem som er veileder og hvilke andre som er med i prosjektet. Legg ved en kort CV, publikasjonsliste og en begrunnelse for søknaden. Før innsending sjekk at søknaden inneholder: 1) Søknadsbrev der det spesifiseres hva pengene skal brukes til. 2) Prosjektbeskrivelse på maks 4 sider med dobbel linjeavstand og standard font 12. 3) Søkers CV.

 

Det er ikke nødvendig å søke spesifikt på et av stipendene. NFLs Forskningsråd går igjennom alle søknadene og plasserer de der de hører hjemme. NFLs Forskningsråd 2021-22 består av Hanne Sorger, Margrethe Aase Schaufel og Øistein Svanes.

Søknadsfrist 10. oktober 2022 kl 15. Søknad sendes elektronisk til: hanne.sorger@ntnu.no

 

Stipendene vil bli utdelt under egen programpost på NFLs Høstmøte fredag 11. november 2022 i Bergen.

 

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at stipendvinnere skal levere en rapport til NFL innen 1 år etter mottatt stipend hvor det fremgår at stipendmidlene er brukt i henhold til søknaden. Rapport skal sendes til: kasserer@lunge.no.

 

3.Lungeprisen

NFL utlyser også «Lungeprisen» - NFLs sine priser for de tre beste publikasjoner siste år, som må være publisert eller foreligge i form av en «Epub ahead of print» i tidsrommet fra 1.oktober 2021 til 30.september 2022. 

Denne prisen er på 10 000 kroner hver, og vinnere vil bli annonsert på foreningens Høstmøte. 

 

Søknadsfrist 10. oktober 2022. Søknaden skal være elektronisk og inneholde artikkelen i PDF-format samt søkers CV. Søknad sendes til Hanne Sorger hanne.sorger@ntnu.no og vil bli bedømt av NFLs forskningsråd.

 

4. Pris for beste frie foredrag og kasuistikk

Tradisjonen tro inviterer NFL også i år våre medlemmer til å bidra til denne programposten under Høstmøtet fredag 11. november 2022.

Det legges opp til tre frie foredrag og tre kasuistikker. Styret velger blant innsendte innlegg. Hvert innlegg settes opp med 15 minutter inklusive spørsmål. Som vanlig deles det ut to priser; en for beste frie foredrag og en for beste kasuistikk, hver på 5000 kroner. Styret i NFL fungerer som jury. 

 

Innlegg sendes til Astrid Gjervold Lunde ers-delegat@lunge.no innen 10. oktober 2022.