Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

Nordisk Lungekongress

Nordisk Lungekongress arrangeres i København 1.-3. juni 2022.
28. januar 2022
Logoen til Dansk lungemedecinsk selskab.