Nordisk Lungekongress

Nordisk Lungekongress arrangeres i København 1.-3. juni 2022.
Logoen til Dansk lungemedecinsk selskab.