ReSpiraNet 2024

Respiranet
ReSpiraNet

Til foreningens medlemmer,


Vi ønsker å informere om ReSpiraNet sitt kommende seminar som arrangeres på Thon Hotel Bristol i Oslo 11.06. Tema er vaksiner, der den første delen vil fokusere på dagsaktuelle og fremtidige nyheter for vaksinasjon mot luftveispatogene mikrober, og den andre delen har et folkehelseperspektiv med fokus på vaksinasjonsprogram hos voksne inkludert gravide, med erfaringer fra våre naboer i Skandinavia. I tillegg til fremragende norske eksperter vil seksjonsleder ved SSI, Dr. Bolette Søborg, og Dr. Theresa Lamagni fra UK Health Security Agency, holde spennende innlegg. 

Seminaret er gratis, men krever påmelding til siri.tandberg.knoop@helse-bergen.no eller kamull@vestreviken.no.

ReSpiraNet er et nasjonalt forskningsnettverk initiert for å optimalisere diagnostikk og behandling av luftveisinfeksjoner i Norge. Nettverket ledes av professor Harleen Grewal (UiB og HUS) og professor Lars Heggelund (UiB og Drammen sykehus).

 

Vennlig hilsen og på vegne av ReSpiraNet,

Karl Erik Müller og Siri Tandberg Knoop

 

https://respiranet.w.uib.no/