WASOG konferansen 2022

World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders
WASOG logo
WASOG logo

Konferansen dekker temaene sarkoidose og interstitielle lungesykdommer, inkl systemsykdommer med lungeaffeksjon og sjeldne lungesykdommer. Ved årets konferanse vil de legge spesiell vekt på strategier for tidlig diagnostikk av ILD. Konferansen arrangeres i fjellheimen i Romania 27.-30.juni. Det er ikke så mye info på nettsiden deres enda.