Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

NFL presenterer veileder for alvorlig astma

Norsk forening for lungemedisin har gleden av å presentere "Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne.
7. november 2019

Store fremskritt innen astmabehandling de senere år har gitt behov for økt kunnskap om alvorlig astma og en felles forståelse i det norske lungemiljøet. NFL opprettet derfor en arbeidsgruppe for alvorlig astma hos voksne som fikk i mandat å utarbeide en praktisk veileder. Forfatterne har lagt ned en imponerende dugnadsinnsats og det er en stor glede å kunne presentere “ Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne ”. Veilederen er etterspurt i det norske lungemiljøet og vil bidra til kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet ved å sikre høy medisinsk kvalitet, effektiv ressursbruk og lik behandling i Norge, både i sykehus og hos privatpraktiserende spesialister. Du finner veilederen under fanen Fag.