Norsk forening for medisinsk biokjemi

Aktuelt

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen avholdes 14. desember 2021, kl. 10 - 12, som Skype-møte

Program for generalforsamling 2021

·        Innkalling

·        Valg av referent

·        Regnskap

·        Styrets beretning

·        Valg av nytt styre

·        Innmeldte saker

·        Eventuelt