Minste retestingsintervall for blodprøver

En gruppe kolleger fra Diakonhjemmet sykehus og OUS har utarbeidet et forslag til minste retestingsintervall for utvalgte blodprøver.

Arbeidet ble presentert på høstmøtet 2022 av Ragnhild Veline Nome. Vedlagt ligger et resymé av arbeidet.

Hilsen styret.