Norsk forening for medisinsk biokjemi

Aktuelt

Minste retestingsintervall for blodprøver

En gruppe kolleger fra Diakonhjemmet sykehus og OUS har utarbeidet et forslag til minste retestingsintervall for utvalgte blodprøver.

Arbeidet ble presentert på høstmøtet 2022 av Ragnhild V. Nome og for de som ikke var tilstede på møtet gjør vi her tilgjengelig et resymé.

Hilsen styret.


28. november 2022