Nettundervisning

Nettundervisningen arrangeres i regi av Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB). Målgruppen er primært leger i spesialisering, men avdelinger uten utdanningskandidater er selvfølgelig også velkommen til å delta for faglig påfyll og oppdatering. Vi har to til tre undervisningstimer per måned, og de deltakende laboratorier blir bedt om å bidra med innlegg.

Alle avdelinger med leger i spesialisering har fått direkte invitasjon om å delta. Andre interesserte kan ta kontakt med sutirtha.chakraborty@helse-fonna.no for mer informasjon og praktiske opplysninger.

Har du noen forslag til tema på nettundervisningen? Send e-post til sutirtha.chakraborty@helse-fonna.no