Nordisk kongress 2020, 9.-12. juni i Trondheim

Kongressen måtte avlyses grunnet pandemi med Covid19.
Illustrasjonsbilde av nidarelven i Trondhiem fra Dropbox.com Fotograf: Svein Otto Jacobsen
Illustrasjonsbilde av nidarelven i Trondhiem fra Dropbox.com Fotograf: Svein Otto Jacobsen