Norsk forening for medisinsk biokjemi

Arkiv møter NSMB/NFMB

NSMB/NFMB Vårmøte 2015

Kort rapport med bilder og presentasjoner fra møtet
6. august 2018

Vårmøte i sommerbyen Kristiansand i sommermåneden juni - uten sommervær

Tekst og bilder: Helle Hager

Kursinnhold og -komité
Det 52. etterutdanningskurset i medisinsk biokjemi ble avholdt i Kristiansand 1.-3. juni 2015. Kurskomitéen bestod av: Bente Fjeld, Sonia Distante, Karin Toska, Kristin Lilleholt (leder) og Brit Ingeborg Danielsen - for første gang i historien utelukkende kvinner.

Kurskomiteen

Kurskomiteen

Avtroppende leder i NSMB, Yngve Thomas Bliksrud åpnet møtet med et engasjert innlegg med tittelen ”Neste generasjon medisinsk biokjemi – fremtidsvyer for lablegen”. Etter han fulgte tre foredrag om epigenetikk, metabolomikk og farmakogenomikk. Andre temaer på møtet var blant annet flåttbårne sykdommer, ebola og krav til analysekvalitet/bias. Elvar Theodorsson, professor ved Lindköpings universitet, var blant de inviterte foredragsholderne. Siste dagen fikk vi en koagulasjonssesjon ved Ann Helen Kristoffersen og Carola Henriksson om blant annet NOAK/DOAK og APTT-miksing. I tillegg var det en rekke frie foredrag med mange ulike temaer.

 

NSMB + NFMB = ?
Det ble avholdt generalforsamlinger i  både Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk forening for medisinsk biokjemi (egne referater sendes ut til medlemmene) – og det ble på begge møter slått fast at de to ikke vil bli slått sammen. Derimot skal det satses på økt

De nye styrelederene

De nye styrelederene

samarbeid mellom de to styrene. Dette ble satt ut i praksis med et historisk frokostmøte der styremedlemmene i NFMB og NSMB deltok. Mange av styremedlemmene var i år på valg og vi fikk nye ledere i både NFMB og NSMB. Det nye styret i NFMB består av følgende personer: Kari Løhne (ny leder), Wenche Irgens, Ingrid Marie Hardang, Elin Storjord og Maria Averina.

NSMB-styret utgjøres av: Karin Toska, Joakim Eikeland, Lutz Schwettmann (ny leder), Ann Helen Kristoffersen og Bente Fjeld.

NSMB-styret utgjøres av: Karin Toska, Joakim Eikeland, Lutz Schwettmann (ny leder), Ann Helen Kristoffersen og Bente Fjeld.

Prisvinneren
Kursdeltakerne fikk velge hvem som skulle vinne prisen for beste frie foredrag. Prisen gikkPrisvinneren velfortjent til LIS Kristine Kollerøs Panton fra Oslo universitetssykehus for foredraget med tittelen ” Evaluation of cortisol staus in women using contraception containing estrogen – Reference intervals for serum CBG, and serum and salivary cortisol in healthy females using estrogen contraception.” Prosjektet utgår fra Hormonlaboratoriet ved OUS og St. Olavs Hospital.

 

Festmiddag med god stemning
Festmiddagen foregikk på Geitodden på Flekkerøya, dit vi ble fraktet med båt gjennom Kristiansands vakre skjærgård. Værgudene stod oss bi og sørget for at regnværet ga seg på formiddagen. På Geitodden fikk vi servert deilig sjømat på trefjeler i maritime omgivelser. Meget god stemning!

Program NSMB/NFMB Vårmøte 2015