Norsk forening for medisinsk biokjemi

Arkiv møter NSMB/NFMB

NSMB/NFMB Vårmøte 2016 i Bergen

Det 53. etterutdanningskurset i medisinsk biokjemi ble vellykket avholdt 18.-20. april på Radisson Blue Royal på Bryggen i Bergen
6. august 2018

Innhold
Møtet hadde hovedoverskriften "Laboratoriet - aktiv på mange arenaer" og inneholdt mange gode foredrag som viste bredden i faget medisinsk biokjemi. Dyktige foredragsholdere fra inn- og utland ga møtet et spennende og engasjerende innhold som omfattet tema fra laboratorielegens rolle i kommunikasjon med rekvirent til verifisering av referanseområder og etiske betraktninger på laben.

Arrangementskomiteen

Årets arrangementskomitè bestod av (fra venstre): Kristin M. Aakre, Astrid Mette Husøy, Jørn V. Sagen, Torunn Apelseth,  Ayesha S Riaz, Vegar E Haugen (de to sistnevnte er ikke med på bildet).
Årets arrangementskomitè bestod av (fra venstre): Kristin M. Aakre, Astrid Mette Husøy, Jørn V. Sagen, Torunn Apelseth, Ayesha S Riaz, Vegar E Haugen (de to sistnevnte er ikke med på bildet).

Årets arrangementskomitè bestod av (fra venstre): Kristin M. Aakre, Astrid Mette Husøy, Jørn V. Sagen, Torunn Apelseth, Ayesha S Riaz, Vegar E Haugen (de to sistnevnte er ikke med på bildet).

Prisvinner

Sonia Distante stakk av med prisen for beste foredrag for innlegget: "Bedret genom/DNA integritet hos pasienter med arvelig hemokromatose etter blodtapping". Juryen besto av styret i NSMB.

Prisvinner Sonia Distante
Prisvinner Sonia Distante

Prisvinner Sonia Distante

Generalforsamlinger

Det ble avholdt generalforsamlinger i NSMB og NFMB. Referat fra disse er sendt ut til medlemmene. I NSMB ble Lutz Schwetmann gjenvalgt som leder, Ann Helen Kristoffersen gikk ut av styret etter å ha sittet den maksimale toårsperioden. Anne-Lise Bjørke Monsen gikk inn i styret.

Sosialt

Festmiddagen ble arrangert på møtets første dag på restaurant Kornelius på Holmen. Her ble det servert forskjellige delikatesser fra havet i fantastisk flotte omgivelser. På dag to var det vestlandstapas på restauranten Bare Vestland.

Tekst og bilder ved Gunhild Garmo Hov

Foredragene med lenke til presentasjoner

 

1.Oppbygging av forskningsaktivitet innen laboratoriefagene, Gunnar Mellgren

2.På skattejakt i laboratoriedatasystemet; Vitamin D i Hordaland, Kristin Viste

3.Erfaringer fra LKB - mentale og praktiske barrierer ved gjennomføring av større kliniske forskningsprosjekt, Kristin M. Aakre

4.Biomarkers for metabolic disease, Hans Hauner

5. Nye diagnostiske markører for akutt iskemisk hjertesykdom, Bertil Lindahl

6. Norsk og europeisk porfyriregister - utfordringer og muligheter ved registerforskning

7. The importance of laboratory test results in clinical practice, Danielle Freedman

8. Pasientinformasjon om laboratorieanalyser: Forslag om å utarbeide norsk versjon av Lab Tests Online, Karin Toska

9. Glimt fra den serumproteinelektroforetiske hverdagen, Ludvig N. W. Daae

10. Bedret genom/DNA integritet hos pasienter med arvelig hemokromatose etter blodtapping, Sonia Distante

11. Utilsiktede funn ved analysering av CDT med kapillærelektroforese, Armin Piehler

12. Persontilpasset medisin - hvilke muligheter og utfordringer gir det i laboratoriet? Jørn V Sagen

13. 50 år med IgE, S.G.O Johansson

14. Akutt laboratoriediagnostikk ved anafylaksi, Torunn Apelseth

15. Metodeutviklingssamarbeid mellom laboratoriet og klinisk avdeling, Bjørg Almås

16. Preanalytical changes in blood levels of biomarkers: Experience, mechanisms and recommendations, Per Magne Ueland

17. Etablering av "Preanalytisk fagsenter" ved Laboratorieklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, Marit S. Sylte

18. Hvordan synliggjøre faget medisinsk biokjemi og skape gode arenaer for samarbeid, Gruppearbeid i regi av NSMB

19. Laboratorielege og kliniker - er det mulig? Rune J. Ulvik

20. Ernæring, toksikologi og miljø - tre forsømte tema, Bjørn J. Bolann

21. Kan Caliper referanseområder for binyrebarksteroider benyttes i en norsk befolkning, Kristin Viste

22. PTAD-derivatisering gir C-3 epimeren i bonus ved hurtig bestemmelse av 25-hydroksy-vitamin D med LC MS/MS, Øyvind Skadberg

23. Lack of lactase persistence phenotype in patients carrying the novel -14011C>T polymorphism in LCT enhancer, Mikhali Sovershaev

24. NIPT- Etisk dilemma på lab'en? Ingrid Marie Hardang

25. Hvilken veiledning ønsker allmennlegene å motta fra laboratoriet? Paal Nygård

26. Diagnostikksamarbeid mellom laboratoriet og klinisk avdeling, Torunn Apelseth

27. A ten years' experience with reporting laboratory results directly to patients, Amir Hannan

28. Hvordan lykkes med lokalt laboratoriesamarbeid? Anne Grete Thue

29. Regionalt laboratoriesamarbeid innen medisinsk biokjemi - planer og muligheter i Helse Vest, Anne Marie Tveita

30. Prøvemateriale ved analyse av homocystein, Linda Fagerland

31. Miljøgifter i norske skolebarn: Fit Future studie i Nord-Norge, en del av Tromsø 6 undersøkelsen, Maria Averina