Norsk forening for medisinsk biokjemi

Kurs og møter

Nordisk kongress i klinisk kjemi, Reykjavik 2022

Nordisk kongress 2022 i Reykjavik er dessverre avlyst grunnet pandemi med Covid 19