GFR-bestemmelse med Iohexol

Per Nilsson-Ehle beskriver i denne artikkelen GFR-bestemmelse med Iohexol (Omnipaque). Iohexol kan måles med HPLC. Metoden er rutinemetode ved mange laboratorier, og påvirkes ifølge artikkelen ikke av tubulusskade.