Metodekurs i medisinsk biokjemi

Flere av foredragene fra metodekurset 17.-19. september 2012 i Oslo er nå lagt ut på nettsidene.

METODEKURS I MEDISINSK BIOKJEMI  17. – 19. september 2012 (O-26173)

 

TIDSPUNKT

MANDAG 17.9.12
Kursleder: Olav Klingenberg.

Tema: Historikk, stormaskinprinsipper, allmennkjemiske prinsipper, preanalytiske betraktninger, blodgass og pasientnær analysering

FORELESER

09:45-10:00

Registrering og velkommen.

Åshild A. Sudmann

10:00-10:20

Historikk - utviklingen av faget

Heidi Steensland

10:20-10:50

Kasuistikk med oppgaver/gruppearbeid.

Olav Klingenberg

10:50-11:20

Stormaskiner - oversikt og turbidimetri/nefelometri

Olav Klingenberg

11:20-11:30

Pause

-

11:30-12:00

Spektrofotometri

Olav Klingenberg

12:00-12:30

Luminiscens og fluorescens

Nils Bolstad

12:30-13:00

Lunsj (vi går i kantina)

-

13.00-13:30

Ioneselektiv elektrode (ISE)

Solve Tjora

13:30-14:00

Tørrkjemi

Egil Jensen

14:00-14:10

Pause

-

14:10-14:40

Blodgassinstrumenter - Prinsipper og kvalitet. Kvalitetssikring av pasientnær analysering (PNA) på RH.

Olga Hultgren

14:40-15:00

Prøvetaking og preanalytisk håndtering
Prøvetaking. Rekvisisjon med fargeforklaring.
Rekkefølge av glass.

Eva Grønn

15:00-15:30

Preanalytisk automasjon.

Laila Fure

15:30-15:40

Pause

-

15:40-16:10

Anvendelse/demonstrasjon av de beskrevne metoder.

Astrid Steiro

16:10-16:30

Oppsummering og gjennomgang av gruppeoppgaver

Olav Klingenberg

19:30

Middag på Ekebergrestauranten

-

 

TIDSPUNKT

TIRSDAG 18.9.12 

Kursleder: Jens-Petter Berg
Tema: Hematologi, immunkjemi og koagulasjon.

FORELESER

08:30-09:00

Kasuistikk med oppgaver/gruppearbeid.

Jens-Petter Berg

09:00-09:45

Metoder for å analysere blodcellers antall og utseende.

Erik Koldberg Amundsen

09:45-09:55

Pause

-

09:55-10:40

Hematologiinstrumenter: Anvendelse og tolkning av resultater

Tor-Arne Hagve

10:40-10:50

Pause

-

10:50-11:35

Oppbygning av antistoffbaserte analyser.

Elisabeth Paus

11:35-12:05

Lunsj

-

12:05-12:50

Anvendelse av immunoassays:Måling av antigener og antistoffer i biologiske væsker.

Jens-Petter Berg

12:50-13:05

Pause

-

13:05-13:50

Prinsipper for koagulasjonsanalyser.

Carola Henriksson

13:50-14:00

Pause

-

14:00-14:45

Biokjemisk utredning av blødnings- og koagulasjonssykdommer

Ann Helen Kristoffersen

14:45-14:55

Pause

-

14:55-15:40

Demonstrasjon/praktiske øvelser

Jens-Petter Berg

15:40-16:00

Oppsummering og gjennomgang av oppgaver

Jens-Petter Berg

19:00

Sosialt

-

 

TIDSPUNKT

ONSDAG 19.9.12
Kursleder: Petter Urdal

Tema: Kromatografi, massespektrometri, sporelementer, elektroforese og molekylærbiologi.

FORELESER

08:30-09:00

Kasuistikk med oppgaver og gruppearbeid.

Petter Urdal

09:00-09:45

Kromatografi og massespektrometri; sentrale verktøy i medisinsk biokjemi.

Katja B. P. Elgstøen

09:45-09:55

Pause

-

09:55-10:40

Metoder for kvantitering av sporelementer

Bjørn J. Bolann

10:40-10:50

Pause

-

10:50-11:35

Elektroforese for måling av proteiner i serum, urin og spinalvæske

Åshild A. Sudmann

11:35-12:05

Lunsj

-

12:05-12:50

Demonstrasjon/praktisk øvelser vedr elektroforese

Petter Urdal

12:50-13:05

Pause

-

13:05-13:50

Molekylærgenetiske målemetoder: Mange metoder og noen anvendelser

Kari Bente Foss Haug

13:50-14:00

Pause

-

14:00-14:45

Anvendelser av molekylærgenetiske målemetoder.

Helge Rootwelt

14:45-14:55

Pause

-

14:55-15:40

Oppsummering og gjennomgang av kasuistikker

Petter Urdal

15:40-16:00

Evaluering av kurset

Åshild A. Sudmann