NSMB/NFMB Høstmøte 2012

Flere av foredragene er nå lagt ut på nettsidene!
Arrangementskomitéen: Kristian Bjerve (leder), Gunhild Garmo Hov, Kristine Bodal Solem, Ingrid Hov og Kristine Kollerøs Panton (Arne Åsberg og Gustav Mikkelsen var ikke stede da bildet ble tatt). Foto: Helle B. Hager
Arrangementskomitéen: Kristian Bjerve (leder), Gunhild Garmo Hov, Kristine Bodal Solem, Ingrid Hov og Kristine Kollerøs Panton (Arne Åsberg og Gustav Mikkelsen var ikke stede da bildet ble tatt). Foto: Helle B. Hager

Det 49. etterutdannelseskurset i medisinsk biokjemi ble arrangert i Trondheim på Clarion Hotel & Congress 8.-10. oktober 2012.

Clarion Hotel & Congress

 

Vi gratulerer arrangementskomitéen med vel gjennomført kurs og lege i spesialisering Gunhild Garmo Hov fra Avdeling for medisinsk biokjemi, St.Olavs Hospital med prisen for beste frie foredrag med tittelen "Methemoglobin - en forsømt analyse?" og biokjemiker Ketil Thorstensen fra samme avdeling for prisen for beste poster med tittelen "Diagnostisk nøyaktighet for ubundet jernbindingskapasitet (UIBC), transferrinmetning og transferrin ved screening for genetisk hemokromatose".

Prisvinneren for beste frie foredrag, Gunhild Garmo Hov. Foto: Helle B. Hager

Prisvinneren for beste frie foredrag, Gunhild Garmo Hov. Foto: Helle B. Hager

Prisen for beste poster gikk til Ketil Thorstensen ( i bakgrunnen sees prisutdeler og leder av NFMB, Olav Klingenberg og til høyre kursleder Kristian Bjerve). Foto: Helle B. Hager

Prisen for beste poster gikk til Ketil Thorstensen ( i bakgrunnen sees prisutdeler og leder av NFMB, Olav Klingenberg og til høyre kursleder Kristian Bjerve). Foto: Helle B. Hager