NSMBs anbefalinger ved overgang til hs-TnT metode

Kjære medlem av Norsk selskap for medisinsk biokjemi.

Fra 22. januar vil Roche tilby høysensitiv Troponin T analyse til norske laboratorier. For å lette implementeringen av den nye analysen har en arbeidsgruppe opprettet av Norsk selskap for medisinsk biokjemi utarbeidet anbefalinger vedrørende tolkning og rapportering av analysesvarene, bruk av enheter og rutiner for kvalitetskontroll, se vedlegg. Anbefalingene gjelder først og fremst ved bruk av Troponin T, men vi har også gitt noen generelle råd angående Troponin I.

Høsten 2008 foretok vi en spørreundersøkelse om bruk av troponiner i norske laboratorier og dette har gitt nyttig bakgrunnsinformasjon til arbeidet vårt. I tillegg har vi benyttet tilgjengelig litteratur og samarbeidet med produsenten (Roche) og Norsk Cardiologisk Selskap. Norsk Cardiologisk Selskap har behandlet dokumentet og er enig i de foreslåtte retningslingjer.

Vi håper du ser deg tjent med de foreslåtte endringer og at disse kan implementeres i ditt laboratorium. Evt spørsmål eller tilbakemeldinger kan rettes til kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no.

Anbefalingene kan lastes ned fra kolonnen til høyre.

Lykke til

 

Vennlig hilsen

Kristin Aakre

Sverre Landaas

Tor-Arne Hagve