NSMBs anbefalinger vedrørende TnI metoder

I forbindelse med innføring av høysensitiv metode for troponin T har NSMB sin arbeidsgruppe også sett på bruken av troponin I og kommet med anbefalinger om enhet og beslutningsgrenser. Anbefalingene finnes til høyre.