Anbefaling vedrørende bruk av enhet for BNP og NT-proBNP

Norsk Cardiologisk Selskap ønsker at benevning på de natriuretiske peptidene skal angis i pg/mL (alternativt ng/L) fra norske laboratorier. Norsk selskap for medisinsk biokjemi ble bedt om å støtte implementering av masseenhet på norske laboratorier.

Styret i Norsk selskap for medisinsk biokjemi har vurdert henvendelsen i samarbeid med eksperter. Styret kom fram til å støtte ønsket fra Norsk Cardiologisk Selskap om å medvirke til at alle laboratorier i Norge rapporterer de natriuretiske peptidene med enhet ng/L.

Bakgrunnen for støtten er at Europeiske anbefalinger for behandling av hjertesvikt, utgitt av European Society of Cardiology i 2012, bruker enhet ng/L, den engelskspråklige litteraturen bruker ng/L og de skandinaviske nabolandene bruker ng/L. I tillegg bruker de aller fleste laboratorier i Europa også ng/L.