Hormonlaboroatoriets endokrinologikurs for allmennpraksis

Arrangeres 8.-10.mai i regi av legeforeningen.