NSMBs anbefaling for kreatininbasert estimering av GFR

I 2014 ble det i regi av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB) dannet en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en anbefaling for bestemmelse av estimert GFR som en faglig og praktisk støtte for norske laboratorier innen spesialiteten medisinsk biokjemi.

Estimert GFR (eGFR) har i Norge tradisjonelt vært utregnet ved hjelp av MDRD-formelen basert på S-kreatinin. I den senere tid har det blitt publisert alternative formler for estimering av GFR, f.eks. CKD-EPI eller cystatin C-baserte formler som i økende grad erstatter MDRD-formelen. Det ble etablert en arbeidsgruppe som kunne lage en anbefaling for beregning av eGFR for å sikre enhetlig praksis. Arbeidet ble ferdigstilt i desember 2016. 

 

Gruppen bestod av:

Atle Brun, Haukeland Universitetssjukehus

Lasse Gøransson, Stavanger Universitetssjukehus

Gro Jensen, Diakonhjemmet sykehus

Eva Camilla Langsjøen, Akershus Universitetssykehus

Cathrin Lytomt Salvador, Oslo Universitetssykehus

Øyvind Skadberg, Stavanger Universitetssjukehus

Kristin Moberg Aakre, Haukeland Universitetssjukehus