Norsk forening for medisinsk biokjemi

Nyheter

NSMBs "Gjør kloke valg!" -anbefalinger

I forbindelse med Legeforeningens kampanje "Choosing wisely" - "Gjør kloke valg!" - ble det nedsatt en arbeidsgruppe av NSMB som skulle komme med forslag til anbefalinger fra fagfeltet medisinsk biokjemi.
11. april 2018
Gjør kloke valg logo

Gruppen ble nedsatt 31.01.2017, og tok utgangspunkt i eksisterende anbefalinger fra Choosing wisely-kampanjene i engelskspråklige land (USA, Canada, Storbritannia og Australia). Det ble laget en liste over alle anbefalingene fra disse landene som var innenfor fagfeltet medisinsk biokjemi. Etter vurdering i gruppen ble 9 kandidater valgt ut fra denne listen til presentasjon og spørreundersøkelse på det 54. etterutdanningskurset i Medisinsk biokjemi 3.-5. april 2017. På bakgrunn av tilbakemeldingene ble det valgt ut 6 kandidatanbefalinger som ble sendt på høring til medlemmene i NSMB. Det kom inn totalt 7 høringssvar, noen av disse var samlede tilbakemeldinger fra flere NSMB medlemmer i samme helseforetak. Anbefalingene har blitt videre bearbeidet på bakgrunn av høringen, og det ble valgt ut 5 anbefalinger. Disse er nå på høring i andre berørte spesialitetsforeninger.

Eventuelle tilbakemeldinger kan sendes til Erik Koldberg Amundsen, uxamue@ous-hf.no.

 

Arbeidsgruppens medlemmer:

Erik Koldberg Amundsen (leder)

Pål Branæs

Asle Helgheim

Kjell Torgeir Stokke

Karin Toska